Nieuws
Lees het laatste nieuws

Engerlingen en emelten in gazon

Gazonbemesting 26 juni 2018 Shape Created with Sketch. Geplaatst in: Algemeen

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van kevers. De meeste kevers richten op zich zelf geen grote schade aan. De Engerlingen zijn echter vraatzuchtige larven die allemaal aan de wortels eten van gras,  en soms groente. Dat kan grote schade veroorzaken aan  grasmatten maar ook (sier)planten kunnen door de vraatzucht van Engerlingen afsterven. Gras raakt los van de wortels en verdroogt, waardoor hele plaggen op te tillen zijn. Onder de plag treft men dan vaak ook heel veel larven aan. Een secundaire schade ontstaat door de beestjes die zich voeden met Engerlingen, zoals kraaien, eksters, mollen en egels, waardoor de grasmat omgeploegd zal worden. Dit is vooral een groot probleem voor golfbanen en sportvelden.

Afhankelijk van het soort kever, komt deze vanaf april tot juni uit zijn popstadium te voorschijn, begint dan met het eten aan bladeren. Ze gaan dan, vanaf het voorzomerseizoen tot medio september, eitjes leggen op ca. 10-15 cm diepte. Deze eitjes komen na ca.4-6 weken uit en zo zijn de vraatzuchtige Engerlingen geboren. Sommige Engerlingen kruipen gedurende de wintermaanden diep onder de grond en komen bij het stijgen van de bodemtemperatuur weer bij de graszode, waar weer grote schade wordt aangericht. Bij hele zachte winters kruipen ze niet eens echt weg. Er zijn ook Engerlingen die nooit wegkruipen, maar de gehele winter door actief blijven met eten, o.a. de Sallandkever, de roestbruine Bladspietkever en de mestkever. Afhankelijk van het soort duren de larvale stadia tussen de één jaar tot drie à vijf jaar, waarna de larve verpopt tot een kever. En zo zal de cyclus zich weer herhalen. Elke soort kever heeft zijn eigen levenscyclus. Een behandeling met Gramisec moet hier dan ook op aangepast worden. De Engerlingen van de meikever zijn bijvoorbeeld van mei tot oktober actief. Engerlingen van de Rozenkever zijn pas na half juli aanwezig, de larve van de Junikever verschijnt vanaf eind juli tot zo ongeveer eind september. Bepaalde producten zorgen ervoor dat de wortels en het gehele gewas een betere vitaliteit en een beter afweersysteem krijgen, waardoor de larven afgeweerd worden.

Emelten

Emelten zijn de larven van de Langpootmug. Afhankelijk van de soort heeft deze normaal gesproken een levenscyclus van een jaar. Het volwassen vrouwtje legt ca. 450-1300 eitjes die na tien tot veertien dagen uitkomen. De grasmat kan dan flink aangetast worden door de vraatzuchtige larven. Emelten zijn taaie, grauwe en pootloze larven. Ze zijn ongeveer 2 cm tot 4 cm lang. Als de larve schrikt, trekt ze haar kop terug, maar rolt zich - in tegenstelling tot de aardrups - niet op. De larvale stadia zijn te vinden vanaf half september tot juni van het volgende jaar. De larven overwinteren in de grond en gaan in het voorjaar weer door met eten. In juni verpoppen ze en na tien tot veertien dagen komt de mug tevoorschijn waarna de cyclus zich weer herhaalt. Emelten kunnen temperaturen van -10 ° C overleven. Emelten leven grotendeels ondergronds in holletjes, maar komen ’s nachts boven de grond om te vreten. Ze eten bovengronds plantenmateriaal dat bladgroen bevat. De plantendelen worden afgebeten en meegetrokken in het holletje. Bij oudere emelten is een kaal afgegraasd plekje te vinden rond dit hol. Ze vreten aan de ondergrondse groene delen van de plant, zoals stengeldelen of aan de wortelhals. Hierdoor raakt de plant ernstig verzwakt, of valt zelfs geheel om. De gunstige levensomstandigheden voor de emelt is : een verzwakte grasmat (smeul), een natte herfst en een zachte winter. Schade door emelten komt voor bij vele gewassen, vooral van grasland (weiland, sportvelden en openbaar groen), maar ook van bieten-zaailingen, wintertarwe en diverse vollegrondsgroenten. De schade kan bestaan uit opbrengstvermindering en verslechtering van de zodekwaliteit. Muizen, spitsmuizen, mollen maar vooral spreeuwen en kraaien zijn dol op emelten. Zij veroorzaken door het omploegen van de grond een secundaire schade aan met name graslanden. Bepaalde producten zorgen ervoor dat de emelten de planten niet meer aromatisch vinden en dus niet meer aan de behandelde (gras)planten zullen vreten.

Bron Eco-kuur

Als u last heeft van bodeminsecten zoals engerlingen en emelten, koop dan het product Eco kuur bodeminsecten in de webshop. Na gebruik een extra bemesting toepassen. Hierbij adviseren wij de Viano Recovery. Kale plekken kunt u doorzaaien met onze GlobelGreen repairset.